Przedszkole Miejskie Nr 18 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Podstawa programowa 2017

 
 
Zapraszamy do zapoznania się z nową podstawą programową  wychowania przedszkolnego - zadaniami przedszkola, osiągnięciami dziecka na koniec wychowania przedszkolnego oraz sposobem realizacji zadań. 
 
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI,  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356)
 
 
 
Załączniki:

Rozwój mowy u dzieci 3-letnich

 
 
 
 
ROZWÓJ MOWY U DZIECI 3- LETNICH
 
Rozwój mowy postępuje równolegle z rozwojem narządów artykulacyjnych: języka, warg, gardła,podniebienia, krtani i płuc. Narządy artykulacyjne są ćwiczone już od najmłodszych lat poprzez odruch ssania, połykania i żucia. W ten sposób, język przygotowuje się do wymowy głosek środkowojęzykowych, a wargi do dwuwargowych. Dziecko w trzecim roku życia posiada niezwykle dużą umiejętność odtwarzania wszystkich elementów słowa.Powinno wymawiać wszyskie samogłoski ustne nosowe (a,e, o, u, i, y, ą, ę) chociaż w mowie mogą występować jeszcze odstępstwa, np.:w postaci zmiany samogłosek a=o, e=a, i=y, co jest spowodowane niewyksztalconą sprawnością narządów artykulacyjnych. U trzylatków mogą już pojawiać się głoski przezdniojęzykowo- zębowe (s,z,c,dz), a czasem przedniojęzykowo-dziąsłowe (sz, cz, ż, dż).
Dziecko umie już wypowiadać wiele gosek poprawnie, w izolacji pod dyktando, ale w mowie spontanicznej często zmienia je jeszcze na łatwiejsze pod wzgledem artykulacyjnym.
Charakterystyczną cechą mowy trzylatka jest zmiekczanie głosek ( s,z,c,dz,sz,ż, cz,dż), które są często wymawiane ( ś, ź, ć, dź); "r" może być wymawiane jak (j lub k); zamiast" f" pojawia się "ch" i odwrotnie. Grupy spółgłoskowe są uproszczone w nagłosie ( na poczatku wyrazu) i w śródgłosie ( w środku wyrazu), brak wyraźnych końcówek w wyrazach. 
Dziecko 3-letnie dysponuje około 1000-1500 słów i stosuje w swych wypowiedziach wszystkie części mowy. Tworzy zdania pojedyńcze, a pod koniec trzeciego roku życia pojawiają się zdania złożone, w których często dziecko "jednym tchem" chce wypowiedzieć wiele treści, nie zawsze łącząc je logicznie np..: "Byłam w sklepie i mama też była i Adaś,  i pani sprzedawała buty, i przyszedł pan i kupił. i pojechałam z mamą autobusem".

KSZTAŁTOWANIE GOTOWOŚCI...

KSZTAŁTOWANIE GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA NAUKI PISANIA 
 
          W początkowyn okresie życia dziecka rodzice usprawniają rozwój ruchowy. Zwykłe, codzienne zabawy ruchowe jak, np.: baraszkowanie z maluchem, rzucanie piłką, chlapanie w wodzie sprzyjają rozwojowi sprawności ogólnej, czyli tzw. dużej motoryki. Natomiast zabawy manipulacyjne, takie jak: budowanie z kolocków, lepienie z plasteliny, darcie i zgniatanie gazet, bazgranie po kartce- mają ogromny wpływ na rozwijanie małej motoryki, czyli sprawności dłoni i palców.
 
Bardzo pomocne jest podejmowanie przez dzieci czynności samoobsługowych, jak
ubieranie i rozbieranie się ( do zalatwiania potrzeb fizjologicznych), wkładanie i zdejmowanie skarpetek i rajstop, zapinanie guzików, zasówanie zamków, sznurowanie i zawiązywanie butów, przypinanie i odpinanie klamerek, zatrzasków, rzepów.
 
         
        
 

Kinezjologia

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA


    Pierwszym stopniem Kinezjologii Edukacyjnej jest program “Gimnastyki mózgu”. . Jego twórcami są dr filozofii, pedagog Paul Dennison i jego żona Gail Dennison.
Skupili się oni na przyczynach i leczeniu trudności w uczeniu się. Odkryli   zależności między możliwościami umysłowymi dziecka i osiągnięciami w nauce, a jego rozwojem fizycznym, sprawnością ruchową i i opanowaniem języka. Ruch, który wykonuje ciało, jest podstawą procesów życiowych, w tym także umysłowych, czyli uczenia się. Opracowane przez Dennisonów ćwiczenia poprawiają konkretne sprawności umysłowe, takie jak: pisanie, czytanie, a sposób uczenia się czynią bardziej efektywnym.
Ćwiczenia te usprawniają ciało, aktywizują system nerwowy, rozładowują napięcie wywołane stresem, podnoszą energię – sprawiają, że następuje ogólna poprawa funkcjonowania dziecka w jego otoczeniu.(...)

Czas na bajkę

“CZAS NA BAJKĘ”


    W rozwoju i wychowaniu dziecka ważną rolę przypisujemy kontaktom z lekturą już
od najwcześniejszych lat. Oprócz aspektu emocjonalnego, kontakt z książką ma ogromne znaczenie dla rozwoju intelektualnego dziecka. Książka przybliża nowe zjawiska, sprawy niedostępne bezpośredniemu poznaniu: wzbogaca wiedzę o świecie, ale jednocześnie rozwija wyobraźnię, uczy myśleć i mówić, bo zawiera wzory pięknego literackiego języka, budzi poczucie estetyki poprzez wartościowe ilustracje.
Oprócz wszelkich doraźnych korzyści i przyjemności wynikających z kontaktów dziecka z książką, bardzo ważne jest, by od najmłodszych lat przyzwyczaiło się ono do stałego z nią obcowania. Trudno bez tego o mądrego, wykształconego, ciekawego świata i wszelkich przejawów życia człowieka.
Codzienne czytanie niezwykle stymuluje rozwój intelektualny i emocjonalny naszych pociech.
Jest najbardziej  skuteczną metodą wychowania czytelnika – człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego, z rozwiniętą wyobraźnią, który radzi sobie  w życiu przy pomocy rozumu, a nie pięści.
Głośne czytanie dzieciom jest doskonałą inwestycją na przyszłość: nawyki umysłowe, przekonania
i system wartości kształtują się właśnie w dzieciństwie.
Kontakt z żywym słowem coraz skuteczniej wypiera telewizja. Rezultatem tego jest coraz gorsza znajomość języka, który jest przecież narzędziem myślenia. Dzieci, którym nikt nie pomagał
w doskonaleniu języka  i myślenia, mają później trudności w dorosłym życiu.(...)
   

Rola rodziny w procesie rozwoju kreatywności plastycznej dziecka

Rola rodziny w procesie

rozwoju kreatywności plastycznej dziecka


        Twórcza postawa, charakteryzująca każde dziecko, jest jedynie pewną dyspozycją, która może być rozwijana lub ograniczana w zależności od środowiska społeczno – kulturalnego. Ujawnia się i rozwija prawidłowo dopiero wtedy, kiedy trafi na sprzyjające warunki. Zdecydowanie najważniejsze są warunki emocjonalne, postawy rodziców, oraz atmosfera panująca w domu.

        Rodzicielskie postawy wywołują określony sposób postrzegania, oceniania i traktowania dziecka. Niektóre z postaw, wyrażające przede wszystkim aprobatę i zrozumienie zachęcają dziecko do podejmowania wszelkiej aktywności plastycznej. Wielu rodziców prezentuje jednak typy postaw rodzicielskich, które można uznać za nieprawidłowe.(...)

Rozwój dziecka pięcioletniego


ROZWÓJ DZIECKA PIĘCIOLETNIEGO

 

Rozwój sprawności motorycznej

 

Rozwój ruchowy - duża motoryka: pięciolatek jest dzieckiem ruchliwym – biega, skacze, wspina się na drabinki, przeplotnie; bawiąc się w chowanego wchodzi pod meble (łóżko, wersalkę, stół), wchodzi do szafy; huśta się na huśtawce, i co ważne- większość pięciolatków może nauczyć się samodzielnego rozhuśtania się. Wszystko to oznacza, że dziecko ma na tyle rozwiniętą koordynację wzrokowo- ruchową oraz poczucie równowagi, że podejmuje te czynności. Zaczyna uczyć się jeździć na dwóch kołach.

 

 Pięciolatek potrafi:

  • zwinnie biegać
  • skakać na dwóch nogach przed siebie
  • skakać na jednej nodze w miejscu
  • stać przez około 15 sekund z zamkniętymi oczami na obu nogach, raczej nie chwiejąc się
  • przejść, nie wypadając z trasy, po wąskiej dróżce o szerokości około 25 cm (można ją wyznaczyć narysowanymi kredą liniami, szarfami itp.); może utrzymywać równowagę przy pomocy rąk
  • zrobić trzy przysiady samodzielnie; podnoszą się z nich, może nieco chwiać się
  • dość szybko, bez trzymania się poręczy, wchodzić i schodzić ze schodów naprzemiennie (...)

Diagnoza

AKTY PRAWNE:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół , Dz. U. nr 4, poz. 17/2009
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, Dz. U. nr 97, poz. 624
 

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA

    Diagnoza przedszkolna musi objąć wszystkie dzieci kończące w tym roku pięć lat oraz dzieci sześcioletnie. Diagnoza przedszkolna, czyli diagnoza gotowości szkolnej pozwala na ustalenie poziomu wiedzy, umiejętności, prezentowanych postaw i zachowań dziecka.
Diagnoza pozwoli zorientować się w poziomie kompetencji dziecka w stosunku do wymagań podstawy programowej.

mam marzenie

Nasze przedszkole nawiązało współpracę
z FUNDACJĄ MAM MARZENIE.
  
Chcemy pomóc spełnić marzenie dziesiętnioletniego Darka, który mieszka na wsi niedaleko Gorzowa Wlkp.
Choruje on na zanik mięśni. Nie ma jeszcze wózka inwalidzkiego, więc mama wozi go rowerem albo sankami. Najwięcej czasu Darek spędza w małym miekszaniu. Lubi grać w warcaby i w scrabble, uwielbia oglądać filmy w telewizji, a najbardziej te na Disney Channel. Nic więc dziwnego, że jego największym marzeniem jest podróż do magicznego świata Walta Disneya. W Disneylandzie pod Paryżem mógłby spotkać swoich ulubionych bhaterów, a przy okazji poszaleć na karuzelach i kolejkach górskich.
 
Aby pomóc spełnić marzenie Darka zorganizowano KIERMASZ JESIENNYCH BUKIETÓW, które zostały wykonane na warsztatach plastycznych "Razem z dzieckiem"
Kiermasz odbył się 9 listopada w godzinach 14:00 do 16:00.
Dochody z kiermaszu - 220zł - wpłacone zostały na konto fundacji.
Aby mogło spełnić się marzenie nieuleczalnie chorego Darka będziemy kontynuować zbiórkę pieniędzy na kiermaszu bożonarodzeniowym.