Przedszkole Miejskie Nr 18 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

kapitał ludzki


 


Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe
 
Pracownicy naszej placówki są uczestnikami projektu nr WND-POKL. 09.O4.00-08-014/09 pt.:"Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe" realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. Projekt jest spółfinansowany przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie realizacji projektu od września 2009r. do lipca 2011r. 50 nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp., podniesie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych (15 osób), zajęć logopedycznych (20 osób), zajęć socjoterapeutycznych (15 osób).   
Człowiek – najlepsza inwestycja