Przedszkole Miejskie Nr 18 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

wspieranie rozwoju

 Projekt 
"Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli
w Gorzowie Wielkopolskim" 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 
Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp./ Zepół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych
w Gorzowie Wlkp. 
Partner projektu: Wojewódzki Ośrodek Matodyczny w Gorzowie Wlkp. 
Okres realizacji: od 01.11.2013r. do 31.07.2015r. 
 
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkconowania systemu doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp., poprzez stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z kierunkiem ich rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.
 
W projekcie udział weźmie : 993 nauczycieli, 15 przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzacym jest miasto Gorzów Wlkp.

 
Projekt zakłada realizację dwóch zadań merytoryczntch związanych z wdrażaniem nowych narzędzi wspomagania rozwoju szkół.
 
Zadanie I- przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia
Pierwszym zadaniem Projektu jest przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów we wszystkich typach szkół i przedszkoli na bazie oferty opracowanej w ramach Rocznego Planu Wspomagania (RPW).
Realizacja tego zadania będzie podzielona na cztery etapy:
ETAP1.Diagnoza potrzeb każdej placówki;
ETAP2.Doskonalenie pracy nauczycieli;
ETAP3.Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę;
ETAP4.Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW (rocznego planu wspomagania).
 
W celu wykonania zadania powołanych zastało pięciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji.
Za realizację zadania odpowiedzialny jest Partnet Rozwoju - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
 
Zadanie II- sieci współpracy i samokształcenia
 W ramach zadania, w oparciu o diagnozę przeprowadzoną wiosną 2013 roku przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., utworzonych zostanie pięć sieci współpracy i samokształcenia.
 
W celu wykonania zadania powołanych zostało pięciu koordynatorów sieci współpracy i samokszta łcenia.
Odpowiedzialny za realizację tego zadania jest Lider Projektu - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych..

 
Regulamin projektu dostepny jest również na podstronie internetowej projektu sites.google.com/site/test1jjj/
 
 
 

              

 
 
 
 Projekt zrealizowany w Przedszkolu Miejskim nr 18

„Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp./ Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

w Gorzowie Wlkp. 

Partner projektu: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 

Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 31.08.2014 r. 

 

Głównym celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i dyrektora przedszkola, poprzez stworzenie  i realizację planu wspomagania placówki spójnego z kierunkiem jej rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

W projekcie udział wzięło: 10 osób.

Projekt stanowił pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy przedszkola, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r.

W ramach projektu zrealizowano dwa zadania merytoryczne, związane z wdrażaniem nowych narzędzi i sposobów wspomagania rozwoju przedszkola.

Zadanie I - przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia

Pierwszym zadaniem Projektu było przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia nauczycieli
i dyrekcji przedszkola w obszarze „Rodzice są partnerami szkoły”, na bazie oferty opracowanej
w ramach Rocznego Planu Wspomagania (RPW).

Realizacja tego zadania podzielona była na cztery etapy:

ETAP 1. Diagnoza potrzeb placówki;

ETAP 2. Doskonalenie pracy nauczycieli;

ETAP 3. Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę;

ETAP 4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW (rocznego planu wspomagania).

Za realizację zadania odpowiedzialny był Partner Projektu - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Gorzowie Wlkp.

W wykonaniu zadania Przedszkole Miejskie nr 18 wspierała Pani Jolanta Stępkowska, pełniąca
w projekcie funkcję Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.

Doskonalenie pracy nauczycieli wsparte zostało poprzez zaangażowanie ekspertów, specjalistów w zakresie tematyki doskonalenia.  W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniona została firma AD REM Barbara Basińska, która przeprowadziła: wykłady – 4 godziny, warsztaty – 15 godzin, konsultacje indywidualne i grupowe – 24 godziny.

Zadanie II - sieci współpracy i samokształcenia

 W ramach drugiego zadania pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 18 uczestniczyli w pracach następujących sieci współpracy i samokształcenia:

- sieci koordynowanej przez Panią Jolantę Kunicką: „Praca z uczniem młodszym w przedszkolu
i szkole w kontekście rozpoznawania ryzyka dysleksji rozwojowej”, w ramach której trzy osoby uczestniczyły między innymi  w 9 godzinach warsztatów prowadzonych  przez eksperta Panią Kamilę Bajko  ze Strzelec Krajeńskich,

- sieci koordynowanej przez Panią Monikę Wysocką: „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”, w ramach której Dyrektor przedszkola uczestniczył między innymi  w 9 godzinach warsztatów prowadzonych  przez eksperta profesora Jana Fazlagicia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Odpowiedzialny za realizację tego zadania był Lider Projektu - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu są dostępne na podstronie internetowej  sites.google.com/site/test1jjj/