Przedszkole Miejskie Nr 18 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna    czas na bajkę
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Czas na bajkę

“CZAS NA BAJKĘ”


    W rozwoju i wychowaniu dziecka ważną rolę przypisujemy kontaktom z lekturą już
od najwcześniejszych lat. Oprócz aspektu emocjonalnego, kontakt z książką ma ogromne znaczenie dla rozwoju intelektualnego dziecka. Książka przybliża nowe zjawiska, sprawy niedostępne bezpośredniemu poznaniu: wzbogaca wiedzę o świecie, ale jednocześnie rozwija wyobraźnię, uczy myśleć i mówić, bo zawiera wzory pięknego literackiego języka, budzi poczucie estetyki poprzez wartościowe ilustracje.
Oprócz wszelkich doraźnych korzyści i przyjemności wynikających z kontaktów dziecka z książką, bardzo ważne jest, by od najmłodszych lat przyzwyczaiło się ono do stałego z nią obcowania. Trudno bez tego o mądrego, wykształconego, ciekawego świata i wszelkich przejawów życia człowieka.
Codzienne czytanie niezwykle stymuluje rozwój intelektualny i emocjonalny naszych pociech.
Jest najbardziej  skuteczną metodą wychowania czytelnika – człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego, z rozwiniętą wyobraźnią, który radzi sobie  w życiu przy pomocy rozumu, a nie pięści.
Głośne czytanie dzieciom jest doskonałą inwestycją na przyszłość: nawyki umysłowe, przekonania
i system wartości kształtują się właśnie w dzieciństwie.
Kontakt z żywym słowem coraz skuteczniej wypiera telewizja. Rezultatem tego jest coraz gorsza znajomość języka, który jest przecież narzędziem myślenia. Dzieci, którym nikt nie pomagał
w doskonaleniu języka  i myślenia, mają później trudności w dorosłym życiu.
Bajki to najbliższe dziecku utwory, w których realny świat miesza się z fantastycznym
i razem tworzą zrozumiałą rzeczywistość. Dziecko zapoznaje się z sytuacjami wzbudzającymi niepokój i znajduje cudowne rozwiązanie problemów.
W świecie bajek dziecko może spotkać przyjaciół, przeżyć wspaniałe przygody i pozbyć się lęku. Dzieci przejmują część historii, przyjmują nowe postawy wobec swoich konfliktów. Aby rozwikłać problemy, mogą one nieświadomie zapożyczać umiejętności metaforyczne głównego bohatera bajki, przejmować jego zachowania. Rozwiązanie trudnych emocjonalnie sytuacji dla dziecka może się okazać przyjemne, a nawet radosne dzięki bajkom. Poprzez nie uczy się ono pozytywnego myślenia o sytuacjach lękotwórczych.

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ DZIECIOM?
 • następuje znaczna poprawa sprawności mowy dziecka, wzbogaca się słownictwo i umiejętność opisywania świata
 • dzieci łatwiej wyrażają swoje mysli i uczucia, potrzeby i opinie
 • pod wpływem lektury rozwija się fantazja dziecka
 • dzieci nabierają zdolności głębszego przeżywania, emocjonalnego zaangażowania
 • kształtuje się postawa refleksyjna
 • nastepuje wzrost zdolności artystycznych, ponieważ czytaniu często towarzyszą konkursy plastyczne, muzyczne, inscenizacje teatralne
 • poprawia sie dziecięca pamięć i koncentracja
 • dzieci zauważają motywy zachowań, ich przyczyny i skutki, starsze dzieci potrafią ocenić zachowanie bohaterów utworów
 • dzieci są bardziej pewne siebie, następuje u nich wzrost cierpliwości, opanowania spokoju
 • dzieci budują lepsze i bardziej stabilne relacje z rówieśnikami
 • dzieci czują się bardziej szczęśliwe, aprobowane i mają poczucie tego, że są w centrum zainteresowania

LITERATURA:
Brett D., Opowiadania dla twojego dziecka, Gdańsk, 1998
Day J., Twórcza wizualizacja dla dzieci, Poznań, 1994
Grzesiuk L., Psychoterapia, Gdańsk, 2000
Małkiewicz E., Wyobraźnia w psychoterapii, Gdańsk, 2000
Molicka M., Bajkoterapia, o lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań, 2002
Papuzińska I., Czytanie domowe, Warszawa, 1975
“Bliżej przedszkola – wychowanie i edukacja” Wydawnictwo Jedność 12/2005
                                                                                              Opracowała Bogusława Lenart