Miejskie Przedszkole Nr 18      5.gif
                   ul. Łużycka 8 
       66-400 Gorzów Wielkopolski
 

 
 
            tel./fax 957227135 (dyrektor)
                          957227785 (nauczyciele)
                        957204542 (kier. gosp.)
 
 

                e-mail: p18@edu.gorzow.pl

 

                    BIP: http://bip.p18.edu.gorzow.pl/

 
 
 
 
 

Adresy innych stron zawarte w tekście: