Dyrektor przedszkola
mgr Katarzyna Gawłowska - nauczyciel dyplomowany
 
 
Kadra pedagogiczna:
mgr Anna Szymborska - nauczyciel mianowany
mgr Bogusława Lenart - nauczyciel dyplomowany
mgr Beata Kałużna - nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Jaros - nauczyciel mianowany
mgr Ewa Miller - nauczyciel mianowany
mgr Monika Szatkowska - nauczyciel dyplomowany
Irena Norberciak - licencjat - nauczyciel mianowany
mgr Ilona Liwocha - nauczyciel kontraktowy
mgr Anna Kozielska - nauczyciel kontraktowy
mgr Agata Tumicka - nauczyciel kontraktowy
mgr Anna Brodzińska - nauczyciel
Logopeda:
mgr Małgorzata Jaros
mgr Aleksandra Krukowska
 
Kadra administracyjna:
Irena Kowalczyk - główna księgowa
Katarzyna Wesołowska - kierownik administracyjno-gospodarczy
 
Kadra obsługowa:
Małgorzata Ferster - szef kuchni
Kinga Walewska - pomoc kucharza
Beata Rudaniecka  - woźna oddziałowa
Urszula Szymańska - pomoc wychowawcza
Anna Klamrowska - woźna oddziałowa
Wioletta Król - woźna oddziałowa
Anna Dziwińska - woźna oddziałowa
Wiesław Furman - woźny-konsrewator
 
 

Zobacz zdjęcia w galerii

dzień biały gr.I 14/15