Kinezjologia

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA


    Pierwszym stopniem Kinezjologii Edukacyjnej jest program “Gimnastyki mózgu”. . Jego twórcami są dr filozofii, pedagog Paul Dennison i jego żona Gail Dennison.
Skupili się oni na przyczynach i leczeniu trudności w uczeniu się. Odkryli   zależności między możliwościami umysłowymi dziecka i osiągnięciami w nauce, a jego rozwojem fizycznym, sprawnością ruchową i i opanowaniem języka. Ruch, który wykonuje ciało, jest podstawą procesów życiowych, w tym także umysłowych, czyli uczenia się. Opracowane przez Dennisonów ćwiczenia poprawiają konkretne sprawności umysłowe, takie jak: pisanie, czytanie, a sposób uczenia się czynią bardziej efektywnym.
Ćwiczenia te usprawniają ciało, aktywizują system nerwowy, rozładowują napięcie wywołane stresem, podnoszą energię – sprawiają, że następuje ogólna poprawa funkcjonowania dziecka w jego otoczeniu.
     Ćwiczenia Dennisona pobudzają określone części mózgu i stymulują jego pracę oraz integrują połączenia nerwowe w obu półkulach.
Od kilku lat stosujemy w pracy z dziećmi ćwiczenia “Gimnastyki Mózgu” i obserwujemy takie zjawiska jak: wyciszenie się grupy, lepszą koncentrację podczas zajęć, łatwiejsze rozumienie poleceń, większą gotowość do wykonywania zadań, szybsze
i efektywniejsze zapamiętywanie i uczenie się.
Trudności występujące przy wykonywaniu poszczególnych cwiczeń są dla nas sygnałem zaburzeń.
Biorąc pod uwagę potrzebę wspomagania naturalnego rozwoju dzieci oraz stymulowania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosujemy ćwiczenia “Gimnastyki Mózgu”. Te proste, możliwe do wykonania w każdych warunkach ćwiczenia stosujemy jako:
 • relaksujące w przerwie między zajęciami,
 • wyciszające po zajęciach,
 • koncentrujące przed wysiłkiem,
 • usprawniające przed wykonywaniem takich czynności, jak czytanie, pisanie, zapamiętywanie.
Ćwiczenia nakierowane są na konkretny cel, taki jak:
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się, koncentracji,
 • wspomaganie uważnego słuchania i jasnego wypowiadania się,
 • doskonalenie umiejętności czytania, pisania, rysowania,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • kształtowanie postaw twórczych.

WSTĘPNE ĆWICZENIA  “GIMNASTYKI MÓZGU”
Ćwiczenia PACE (Positive, Active, Clear, Energetic)
 • picie wody – korzystnie jest pić dziennie 25 ml wody (małymi łykami) na każdy kilogram masy ciała (Energetic – Energetyczność);
 • punkty na myślenie – jedną ręką masujemy dwa punkty znajdujące się pod obojczykiem z obu stron mostka, drugą rękę trzymamy na pępku. Układ powtarzamy , zmieniając rękę (Clear – Jasność);
 • ruchy naprzemienne – podnosimy do góry prawe kolano i dotykamy go lewą ręką, nastepnie podnosimy lewe kolano i dotykamy go prawą ręką, lekko skręcając całe ciało (Active – Aktywność);
Pozycja Dennisona (Positive – Pozytywność)
 • część A – krzyżujemy nogi, ręce wyciągamy do przodu, dłonie odwracamy na zewnątrz, a kciuki kierujemy do dołu; krzyzujemy ręce, splatamy dłonie, przyciągamy do klatki piersiowej; językiem dotykamy podniebienia twardego. Możemy zamknąć oczy.                                        Inne wykonanie: dłonie schowane pod pachami, kciuki na zewnątrz, nogi skrzyżowane, język przylega do podniebienia, oczy zamknięte. Dzieci mogą leżeć, siedzieć, stać, wykonując tę pozycję.
 • część B – nogi ustawione równolegle do siebie, dłonie złączamy opuszkami palców.

LITERATURA:
Brzeska  A. Kinezjologia Edukacyjna w nauczaniu zintegrowanym, “Gazeta Szkolna” 2003, nr7
Dennison P. E. “Gimnastyka Mózgu”. Przewodnik dla rodziców, nauczycieli i wszystkich, którzy interesują się relacją pomiędzy ruchem, a uczeniem się całym mózgiem, Warszawa 2003
Dennison P.E. , Dennison G., Kinezjologia Edukacyjna dla dzieci, Warszawa, 2003
Dzionek E. (red.) Kinezjologia edukacyjna, Kraków 2010
Hannaford C., Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł, Warszawa 1998
Zwoleńska J. (red.) Kinezjologia w praktyce. Propozycje dla każdego,  Warszawa 2002

OPRACOWAŁA – Bogusława Lenart