Rozwój mowy u dzieci 3-letnich

 
 
 
 
ROZWÓJ MOWY U DZIECI 3- LETNICH
 
Rozwój mowy postępuje równolegle z rozwojem narządów artykulacyjnych: języka, warg, gardła,podniebienia, krtani i płuc. Narządy artykulacyjne są ćwiczone już od najmłodszych lat poprzez odruch ssania, połykania i żucia. W ten sposób, język przygotowuje się do wymowy głosek środkowojęzykowych, a wargi do dwuwargowych. Dziecko w trzecim roku życia posiada niezwykle dużą umiejętność odtwarzania wszystkich elementów słowa.Powinno wymawiać wszyskie samogłoski ustne nosowe (a,e, o, u, i, y, ą, ę) chociaż w mowie mogą występować jeszcze odstępstwa, np.:w postaci zmiany samogłosek a=o, e=a, i=y, co jest spowodowane niewyksztalconą sprawnością narządów artykulacyjnych. U trzylatków mogą już pojawiać się głoski przezdniojęzykowo- zębowe (s,z,c,dz), a czasem przedniojęzykowo-dziąsłowe (sz, cz, ż, dż).
Dziecko umie już wypowiadać wiele gosek poprawnie, w izolacji pod dyktando, ale w mowie spontanicznej często zmienia je jeszcze na łatwiejsze pod wzgledem artykulacyjnym.
Charakterystyczną cechą mowy trzylatka jest zmiekczanie głosek ( s,z,c,dz,sz,ż, cz,dż), które są często wymawiane ( ś, ź, ć, dź); "r" może być wymawiane jak (j lub k); zamiast" f" pojawia się "ch" i odwrotnie. Grupy spółgłoskowe są uproszczone w nagłosie ( na poczatku wyrazu) i w śródgłosie ( w środku wyrazu), brak wyraźnych końcówek w wyrazach. 
Dziecko 3-letnie dysponuje około 1000-1500 słów i stosuje w swych wypowiedziach wszystkie części mowy. Tworzy zdania pojedyńcze, a pod koniec trzeciego roku życia pojawiają się zdania złożone, w których często dziecko "jednym tchem" chce wypowiedzieć wiele treści, nie zawsze łącząc je logicznie np..: "Byłam w sklepie i mama też była i Adaś,  i pani sprzedawała buty, i przyszedł pan i kupił. i pojechałam z mamą autobusem".