Podstawa programowa 2017

 
 
Zapraszamy do zapoznania się z nową podstawą programową  wychowania przedszkolnego - zadaniami przedszkola, osiągnięciami dziecka na koniec wychowania przedszkolnego oraz sposobem realizacji zadań. 
 
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI,  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356)
 
 
 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: