babybook.gif

Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w sześcioletniej szkole podstawowej. Istotnym zadaniem edukacyjnym jest dążenie do nabycia przez wychowanków umiejętności współdecydowania o sobie, a nawet umiejętności kierowania własnym rozwojem, tworzenie warunków umożliwiających pełny rozwój osobowości dziecka, a także ukierunkowanie rozwoju zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

  

Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych Nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  Dbając o wszechstronny rozwój osobowości dziecka korzystamy w roku szkolnym 2009-2010 z różnych programów zgodnych z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego:

 

 

- "Zanim będę uczniem"- Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała -  Wydawnictwo Edukacja Polska, p18 01/2009

oraz programów własnych naszych nauczycieli:

 

   -    program adaptacyjny " Jak bezstresowo przekroczyć próg przedszkola?" - Małgorzata Żurawska, 

   -    program edukacji  regionalnej „Przedszkolak w Europie” - Małgorzata Żurawska,

   -    program edukacji regionalnej „Gorzów moim miastem” Beata Kałużna,

   - program wspierania duzej i małej motoryki dziecka 5-6 letniego ,,Sprawne ręce" - Bogusława Lenart

   - program dla dzieci w wieku przedszkolnym, które rozpoczynają lub kontynuują naukę języka angielskiego ,,Moje pierwsze angielskie słówka" - Anna Kozielska

   - program dotyczący zapoznania się z podstawową obsługą komputera oraz wykorzystania komputera w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem ,,Komputer w przedszkolu" - Ewa Miller

 

pracujemy również w oparciu o:

    - program terapii logopedycznej dla dzieci 3 letnich „Super sprawna buzia"

   - program terapii logopedycznej dla dzieci 4 letnich „Wesołe minki”

   - program profilaktyki logopedycznej dla dzieci 5 letnich Przedszkolak gaduła"

    - program terapii logopedycznej ,,Program profilaktyki logopedycznej dzieci PM nr18" - Małgorzata Jaros

            

 

  Podstawowym założeniem naszej placówki jest wyposażenie dziecka w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości poprzez stosowanie atrakcyjnych form i metod pracy opartych na:

 

 
 •  obserwacji i pokazie,
 •  różnorodnych zabawach,
 •  działaniu,
 •  przekazie słownym,
 •  przykładzie osobistym,
 •  rozwiązywaniu zadań,
 •  samodzielnym doświadczeniu,
 •  spontanicznej, swobodnej aktywności,
 •  grach dydaktycznych,
 •  zajęciach dramowych,
 •  metodach odtwórczych (zabawowo- naśladowczych, zadaniowych, sytuacyjnych),
 •  metodach twórczych (R. Labana, W. Sherborne, A.M.  Kniessów, Orffa, itp.),
 • spacery,
 • wycieczki.

 

W ciągu roku organizowane są wyjścia na spektakle do Teatru, na wystawy do Galerii, do Muzeum oraz na koncerty do Szkoły Muzycznej.

 

Formy współpracy z rodzicami:

 •       kąciki informacji,
 •       kontakty indywidualne,
 •       spotkania ze specjalistami,
 •       zebrania z rodzicami,
 •       imprezy, spotkania rodzinne,
 •       zajęcia „otwarte”.