MAJ
 

  • Obchody Dnia Flagi, Konstytucji 3 Maja - kształtowanie tożsamości narodowej
  • Uroczysty koncert dla MAMY I TATY
  • Spotkanie z pensjonariuszami DOMU CAŁODZIENNEJ OPIEKI - przedstawienie koncertu z okazji DNIA MAMY I TATY
  • Konkurs międzyprzedszkolny "WIERSZE ZNANE I LUBIANE"
  •  Obchody DNIA NIEZAPOMINAJKI - Wycieczka na łąkę
  • „Jestem bezpieczny” - zorganizowanie wycieczki do policji, straży pożarnej, zorganizowanie spotkania z ratownikiem medycznym.
  • Wycieczka do Labolatorium Badawczego w Stanowicach
  • Udział w międzyprzedszkolnym konkursie matematycznym 
  • Międzyprzedszkolny konkurs z języka angielskiego ,,KIDS SPEAK ENGLISH"