DOKUMENTY REKRUTACJA

UWAGA!

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022
składają komplet dokumentów u dyrektora przedszkola od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-13:00.

Z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemiologicznego bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin oraz  procedur obowiązujących w przedszkolu
(obowiązek noszenia maseczki oraz dezynfekcji rąk).

Przypominamy, że nabór rozpoczyna się
1 marca i trwa do 12 marca.

Dyrektor placówki