ZASADY REKRUTACJI DZIECI


do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2018/2019 znajdują się w dołączonych załącznikach

 

 

 

 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: