ZASADY REKRUTACJI DZIECI


do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2020/2021 znajdują się w załącznikach.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z
ZASADAMI REKRUTACJI oraz
TERMINAMI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną na stronach internetowych:

- www.gorzow.pl
(w zakładce E-URZĄD →EDUKACJA → NABORY)

- www.edu.gorzow.pl
(w zakładce E-NABÓR-SYSTEMY E-NABORU)


 

 

 

 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: